Amatų gildija
VšĮ "Amatų gildija" pristatė projektą: "Vilniaus amatų paveldas"

Projektas Vilniaus amatų paveldas yra aktualus siekiant šiandieniniame Vilniuje gaivinti seną amato tradiciją, kaip Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (toliau - LDK) miestietiškos kultūros išraišką. Senosios amatų tradicijos gaivinimas Vilniuje yra aktualus vystant kultūrinį turizmą ir siekiant pristatyti Vilnių 2009 metais kaip senas Europos tradicijas turintį miestą, todėl VšĮ “Amatų gildija” paruošė senųjų Vilniaus amatų tradicijos gaivinimo projektą Vilniaus amatų paveldas.
Projekto metu įgyvendinami tokie tikslai:

  1. Vienyti visas Vilniuje veikiančias atviras dirbtuves, amatininkus, neturintčius atvirų dirbtuvių, bet kurių veikla atitinka senuosius Vilniaus amatus, taip pat „nedailiaisiais“ amatai užsiimančias suinteresuotas įstaigas ir įmones.
  2. Istorinės amatininkų Šv. Baltramiejaus mugės organizavimas su maskarado elementais, įvairių tradicinių Vilniaus amatų demonstravimu ir Vilniaus miesto amatininkų eisena.
  3. Leidinio Vilniaus amatų paveldas leidyba.
  4. 4. Edukacinių renginių istorinėse Vilniaus cechų buvimo vietose organizavimas.

Vilniaus amatų paveldo projektui kuriamas personažas „meistras“, kuris viso projekto metu gyvuos leidinyje, plakatuose, kvietimuose, internetiniame puslapyje. Taip pat bus pasiūtas personažo kostiumas žmogui, kurį bus galima sutikti bet kurioje Vilniaus miesto vietoje, Šv. Baltramiejaus mugės metu bei amatininkų eisenoje, moderniuose ir edukaciniuose renginiuose, gaivinant ir pristatant istorines Vilniaus amatininkų cechų vietas. „Meistras“ bus Vilniaus amatų paveldo projekto „vizitinė kortelė“, kuris vienys vykdomus pagrindinius projekto tikslus ir leis projektui būti labiau matomu kiekvienam Vilniaus gyventojui ir svečiui.


Siekiant 2009 metais įgyvendinti vieningą Vilniaus amatų paveldo projektą bus įtraukti Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos dalyviai, Vilniaus tautodailininkų kūrybinės dirbtuvės, Vilniaus miesto amatininkai, neturintys atvirų dirbtuvių, bet kurių veikla atitinka senuosius Vilniaus amatus, taip pat „nedailiaisiais“ amatai užsiimančios suinteresuotos įstaigos ir įmonės. Vilniaus amatų paveldas, gaivinant senuosius amatų pavadinimus ar/ir senąsias technologijas, bus pristatomas atvirose Vilniaus miesto dirbtuvėse, iškabinant pagal Vilniaus amatininkų cechų pavyzdžius pasiūtas vėliavas. Taip pat numatomas išleisti gausiai iliustruotas leidinys „Vilniaus amatų paveldas“.

Gaivinant senąją Vilniaus amatų tradiciją, išskyrus numatytą atkurti Tymo kvartalą (tymininkai·), nėra galimybės juos gaivinti istorinėse jų buvimo vietose, todėl 2009 m. kartą per mėnesį bus organizuojami edukaciniai rengininiai istorinėse Vilniaus cechų buvimo vietose.
Istorinė amatininkų Šv. Baltramiejaus mugė (2009m. rugpjūčio 21-22d., Rotušės aikštėje) prasidės iškilminga amatininkų eisena su istorinėmis Vilniaus cechų amatininkų vėliavų kopijomis ir teatriniais, maskarado elementais, gaivinant Vilniaus elgetų, muzikantų cechų tradiciją, organizuojant žaidimus, mini spektaklius, remiantis archyviniais LDK laikotarpio Vilniaus amatininkų mugių duomenimis. Mugės metu, remiantis senosiomis technologijomis, bus pristatomi Vilniaus amatininkų dailieji, „nedailieji“ ir etnografiniai amatai. Į organizuojamą mugę siekiama pritraukti tautinių mažumų (karaimų, totorių, žydų) atstovus. Tokiu būdu atsiskleistų Vilniaus miesto ir senųjų Vilniaus amatų istorinis daugiakultūriškumas. Numatoma galimybė pristatyti visuomenei tokius išnykusius Vilniaus amatus kaip gobeleno audimas, alavo liejimas, odininkystė, varinių, žalvarinių katilų, varpų ir ginklakalystės amatai.

Projektas Vilniaus amatų paveldas leis suvokti plačiajai visuomenei ir miesto svečiams Vilniaus miestą kaip istorinę ir daugiakultūrinę sostinę, o tuo pačiu šiuolaikišką ir dinamišką erdvę, kurioje kūrybingi žmonės rekonstruodami praeitį kuria Vilniaus miesto ateitį.

Globėjai:

Kultūros ministerijaVinliaus miesto savivaldybėOficialusis kultūros partneris:Mobiliosios medijos partneris:


VšĮ "Amatų gildija", Pranciškonų g. 6, Vilnius