Amatų gildija
Projektai
Baltramiejaus mugė - Lietuvos tautinis paveldas

Viešosios įstaigos "Amatų gildija" organizuojama istorinė Šv. Baltramiejaus mugę, kuri vyksta Vilniaus Rotušės aikštėje yra pripažinta Lietuvos tautiniu paveldu. Tai pirmoji Lietuvoje mugė gavusi tokį aukštą įvertinimą.

Grundvig 2

VšĮ „Amatų gildija“ nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. vykdė Grundtvig 2 mokymosi partnerystės projektą Kultūros tradicijos naujame kontekste (Cultural Traditions in a New Context). Grundtvig mokymosi partnerystė buvo atnaujinta 2007- 2009 metams. Projektą koordinuojanti šalis – Airija. Projekto partneriai: Lietuva, Graikija, Italija.


Projektu siekta išlaikyti senąsias tradicijas ir išmokti jas pritaikyti moderniame gyvenime; “keistis” kultūrų tradicijomis tarp skirtingų visuomenės kartų ir skirtingų Europos kultūrų, apjungiant ir plėtojant bendrą supratimą. Taip pat buvo siekiama suteikti projekto dalyviams galimybę pristatyti kūrybinį darbą vietinėms bendruomenėms, įgyti patirties dirbant tarptautinėje komandoje, patobulinti kalbos įgūdžius.

Projekto metu vyko kūrybiniai užsiėmimai, dalyvauta meno festivaliuose, pristatytos tradicinės šventės, papročiai, tradicijos.

Šiai veiklai įgyvendinti buvo skirta Europos Sąjungos Socrates/Grundtvig programos dotacija.

Taip pat baigiamąjį vizitą parėmė LR Kultūros rėmimo fondas.

Daugiau apie projektą Traditional Arts in a New Context rasite tinklapyje www.trainc.ning.com

Projektas "Kuriame kartu"

2008m. vykdėme profesionalaus meno sklaidos projektą- "Kuriame kartu". Profesionalūs keramikai dirbo kartu su Bartkuškio mokyklos mokiniais ir Širvintų kultūros centre surengė parodą.

Projektą parėmė LR Kultūros ministerija.

“Vilniaus amatų paveldas”

2007m. parengtas ir pradėti parengiamieji darbai projektui “Vilniaus amatų paveldas”, kuris padės pristatyti Vilnių 2009m. Europos kultūros sostinės renginių metu. Projektas Vilniaus amatų paveldas yra aktualus siekiant šiandieniniame Vilniuje gaivinti seną amato tradiciją, kaip Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestietiškos kultūros išraišką. Senosios amatų tradicijos gaivinimas Vilniuje yra aktualus vystant kultūrinį turizmą ir siekiant pristatyti

Vilnių 2009 metais kaip senas Europos tradicijas turintį miestą.

Projekto metu įgyvendinami tokie tikslai:

  1. Vienyti visas Vilniuje veikiančias atviras dirbtuves, amatininkus, neturintčius atvirų dirbtuvių, bet kurių veikla atitinka senuosius Vilniaus amatus, taip pat „nedailiaisiais“ amatai užsiimančias suinteresuotas įstaigas ir įmones.
  2. Istorinės amatininkų Šv. Baltramiejaus mugės organizavimas su maskarado elementais, įvairių tradicinių Vilniaus amatų demonstravimu ir Vilniaus miesto amatininkų eisena. 2009m.rugpjūčio 21-22d. Rotušės aikštėje Vilniuje.
  3. Leidinio „Vilniaus amatų paveldas: praeitis Ir dabartis” leidyba.
  4. Edukacinių renginių istorinėse Vilniaus cechų buvimo vietose organizavimas (kiekvieną 2009m. mėnesį)


VšĮ "Amatų gildija", Pranciškonų g. 6, Vilnius